Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost Europa

De Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oosteuropa (SMHO) verleent structurele hulp in onder meer de voormalige Oostbloklanden op sociaal en medisch gebied in de ruimste zin van het woord aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen en scholen en drinkwaterprojecten.

Contact:
Postbus 160
6230 AD Meerssen
Telefoon: 0654637812
Fax: (043) 364 54 56
Internet: http://smho.nl


Welkom op de site van SVKI
SVKI = Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen
Apart maar toch samen
Kledinginzameling
www.svki.nl